@JS's Notes

Site with notes from my work.

BookStack on Ubuntu 18.04 LTS / 20.04 LTS

2020-12-20 System @JS

My test platform: Ubuntu Server 18.04.3 and 20.04.1

Requirements:

 • Ubuntu Server and user with root privileges or non-root user with sudo privileges
 • PHP >= 7.2 *
  • For installation and maintenence, you’ll need to be able to run php from the command line
  • Required Extensions: OpenSSL, PDO, MBstring, Tokenizer, GD, MySQL, Tidy, SimpleXML & DOM
 • MySQL >= 5.6 *
  • Single Database (All permissions advised since application manages schema)
 • Git Version Control *
 • Composer *
Continue reading

Ubuntu Linux odzyskiwanie utraconego hasła root

2020-04-26 System @JS

Platforma testowa: Ubuntu Server 18.04.3

Uwaga: Podczas resetowania hasła użytkownika root, musisz mieć fizyczny dostęp do komputera/serwera, ponieważ konieczna będzie zmiana ustawień grub w trakcie startu systemu.

1. Aby edytować ustawienia grub musisz przerwać proces uruchamiania systemu, naciskając klawisz “E”.

2. Użyj klawiszy strzałek i przejdź do linii zaczynającej się od linux /boot/vmlinuz-.

3. Znajdź w niej wpis ro quiet splash $vt_handoff.

4. Zastąp go wpisem rw init=/bin/bash.

5. Naciśnij “Ctrl+X” aby zapisać zmiany i uruchomić system ponownie.

6. System uruchomi się z uprawnieniami do odczytu i zapisu dla użytkownika root. Można to potwierdzić poleceniem:

mount | grep -w /

7. Zresetuj hasło i na koniec ponownie uruchom system operacyjny:

passwd
exec /sbin/init