@JS's Notes

Site with notes from my work.

Wdrażanie Office 2019 z Office Deployment Tool (ODT)

2019-10-09 Microsoft @JS

Pliki instalacyjne pakietu Office 2019 dostępne są w sieci CDN Office Content Delivery Network. W przypadku licencji zbiorowych m.in. “Academic” jak w przypadku wcześniejszych edycji pakietu Office nie znajdziemy obrazów instalacyjnych .iso w Volume Licensing Service Center (VLSC). Pakiet Office 2019 można zainstalować bezpośrednio z Office CDN lub pobrać pliki instalacyjne do lokalizacji sieciowej, takiej jak folder współdzielony i zainstalować pakiet Office z tej lokalizacji. Instalacja bezpośrednio z Office CDN jest zalecana przez producenta oprogramowania.

Kroki wymagane do przeprowadzenia wdrożenia

1. Pobranie Office Deployment Tool (ODT). Producent oprogramowania zaleca pobieranie i używanie zawsze aktualnej wersji narzędzia ODT.

2. Rozpakowanie pobranego pliku wykonywalnego ODT. W wyniku tego procesu otrzymamy program setup.exe oraz kilka przykładowych plików konfiguracyjnych *.xml (configuration.xml). Program setup.exe jest narzędziem linii komend i służy zarówno do pobierania jak, i instalowania pakietu Office 2019. Pliki *.xml zawierają przykładowe konfiguracje dla narzędzia ODT.

3. Na podstawie przykładowych konfiguracji należy utworzyć własne pliki konfiguracyjne odpowiadające wdrażanym wersją pakietu Office. Można przygotować dowolną ilość plików i w każdym z nich określić ustawienia dla innej wersji wdrażanego pakietu. Przy uruchomieniu narzędzia ODT w wierszu poleceń Windows (wymagany jest podniesiony poziom uprawnień) należy określić, który plik konfiguracyjny powinien zostać użyty.

Zamiast używać edytora tekstu do utworzenia pliku konfiguracyjnego *.xml można użyć narzędzia www - Office Customization Tool (OCT).

Przykłady plików konfiguracyjnych

Przykładowa konfiguracja dla pakietu Office Standard w wersji 32-bit:

<Configuration>
 <Add OfficeClientEdition="32" Channel="PerpetualVL2019">
  <Product ID="Standard2019Volume" PIDKEY="XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX">
   <Language ID="pl-pl" />
  </Product> 
 </Add>
 <Property Name="PinIconsToTaskbar" Value="FALSE" />
 <Property Name="AUTOACTIVATE" Value="1" />
 <Updates Enabled="TRUE" />
 <Logging Level="Standard" Path="%temp%" />
</Configuration>

Powyższa konfiguracja pozwala na podstawową instalację Office Standard 2019 w wersji 32-bit z odpiętymi od paska zadań ikonami aplikacji oraz aktywacją automatyczną. Dodatkowo narzędzie ODT zapisuje log z wykonanych czynności w katalogu tymczasowym (%temp%).

Objaśnienia:

 • OfficeClientEdition - określa wersję pakietu Office 32-bit lub 64-bit
 • Channel - kanał aktualizacji dla procesu instalacji. Dla oprogramowania w wersji Office Standard 2019 i Office Professional Plus 2019 obsługiwany jest tylko domyślny kanał PerpetualVL2019. Kanał ten jest również domyślny dla oprogramowania Project 2019 oraz Visio 2019.
 • Product ID - wersja pakietu Office, która ma być pobierana lub instalowana. Możliwe opcje:
  1. ProPlus2019Volume - Office Professional Plus 2019
  2. Standard2019Volume - Office Standard 2019
  3. ProjectPro2019Volume - Project Professional 2019
  4. ProjectStd2019Volume - Project Standard 2019
  5. VisioPro2019Volume - Visio Professional 2019
  6. VisioStd2019Volume - Visio Standard 2019
 • PIDKEY - klucz produktu dla aktywacji MAK. Parametr niewystępujący w konfiguracji z aktywacją za pomocą KMS.
 • Language ID - wersja językowa instalowanego produktu. Można instalować różne wersje językowe w tym samym czasie wstawiając do pliku konfiguracyjnego odpowiednie Language ID dla każdej z nich.
 • PinIconsToTaskbar - przypięcie ikon do paska zadań systemu Windows. Możliwe wartości TRUE i FALSE.
 • AUTOACTIVATE - automatyczna aktywacja pakietu Office. Możliwe wartości 0 i 1. Dotyczy wersji Office Professional Plus 2019 i Standard 2019. Office 365 aktywuje się domyślnie.
 • Updates Enabled - sprawdzenie aktualizacji. Możliwe wartości TRUE i FALSE.
 • Logging Level - poziom logowania. Parametr opcjonalny. Określa poziom logowania dla narzędzia ODT oraz ścieżkę do logów. Możliwe wartości Off i Standard.

Przykładowa konfiguracja dla pakietu Office Professional Plus 2019 w wersji 64-bit:

<Configuration>
 <Add SourcePath="\\serwer\udzial" OfficeClientEdition="64" Channel="PerpetualVL2019">
   <Product ID="ProPlus2019Volume" PIDKEY="#####-#####-#####-#####-#####" >
     <Language ID="pl-pl" />
     <ExcludeApp ID="OneDrive" />
     <ExcludeApp ID="Groove" />
     <ExcludeApp ID="Lync" />
   </Product>
   <Product ID="ProofingTools">
    <Language ID="en-en" />
   </Product>
 </Add>
 <RemoveMSI All="True" />
 <Display Level="None" AcceptEULA="TRUE" /> 
</Configuration>

Powyższa konfiguracja pozwala na pobranie lub zainstalowanie 64-bitowej wersji Office Professional Plus 2019 w języku polskim przy użyciu folderu udostępnionego w sieci lokalnej oraz aktywację pakietu Office przy użyciu klucza MAK. Z instalacji zostały wyłączone aplikacje OneDrive, Groove i Lync. Dodatkowo poprzednie wersje instalatora pakietu Office (MSI) są usuwane podczas procesu instalacji. Mimo że nie określono tego w pliku konfiguracyjnym, aktualizacje są automatycznie włączone i skonfigurowane tak, aby pochodziły z Office CDN, ponieważ jest to ustawieniem domyślnym.

Objaśnienia:

 • SourcePath - pozwala wskazać ścieżkę gdzie, zostaną pobrane pliki instalacyjne pakietu Office. Bez wskazania ścieżki źródłowej przy korzystaniu z narzędzia ODT, program zapisuje pobierane pliki w folderze Office, w katalogu, w którym się znajduje. W przypadku ich braku przechodzi do Office CDN. W przypadku instalacji, od tego katalogu narzędzie zacznie poszukiwanie plików instalacyjnych pakietu Office.
 • ExcludeApp ID - domyślnie instalowane są wszystkie aplikacje pakietu Office. Opcja ta pozwala na wykluczenie z instalacji konkretnych aplikacji. Możliwe opcje:
  1. ID=“Access”
  2. ID=“Excel”
  3. ID=“Groove” (należy użyć dla OneDrive for Business)
  4. ID=“Lync” (należy użyć dla Skype fo Business)
  5. ID=“OneDrive”
  6. ID=“OneNote”
  7. ID=“Outlook”
  8. ID=“PowerPoint”
  9. ID=“Publisher”
  10. ID=“Word”
 • ProofingTools - określając identyfikator produktu jako ProofingTools można zainstalować narzędzia sprawdzające pakietu Office. Pakiety narzędzi sprawdzających są nową funkcją Office 2019. Pakiety te są znacznie mniejsze niż pakiety pełnego języka. Wdrożenie narzędzi sprawdzających ułatwia pracę w przypadku, gdy użytkownicy pracują z dokumentami w wielu wersjach językowych, ale nie potrzebują interfejsu produktu we wszystkich tych językach. Narzędzia sprawdzające można instalować w tym samym czasie co pakiet Office lub zainstalować później. Można je również zainstalować niezależnie od tego, czy pakiet językowy dla danego języka jest zainstalowany.
 • RemoveMSI All - usunięcie poprzednich wersji instalatora pakietu Office (MSI) podczas instalacji pakietu Office 2019. Możliwe wartości TRUE i FALSE. Dla licencjonowania zbiorowego zalecane ustawienie wartości TRUE. RemoveMSI All może zostać użyte do odinstalowania oprogramowania Office w wersji 2010, 2013, 2016 oraz pakietów Visio i Project.
 • Display Level - określa czy podczas instalowania pakietu Office wyświetlany ma być interfejs programu. Ustawienie None powoduje instalację bez wyświetlenia interfejsu.
 • AcceptEULA - akceptacja EULA. Możliwe wartości TRUE i FALSE. Wymagane ustawienie TRUE w przypadku instalacji bez interfejsu GUI.

Przykładowa konfiguracja dla pakietu Office 365 ProPlus w wersji 32-bit:

<Configuration>
 <Add SourcePath="\\serwer\udzial" DownloadPath="\\serwerb\udzialb\" OfficeClientEdition="32" Channel="Broad" AllowCdnFallback="True">
  <Product ID="O365ProPlusRetail">
   <Language ID="pl-pl" />
  </Product>
  <Product ID="VisioProRetail">
   <Language ID="pl-pl" />
  </Product>
 </Add>
 <Updates Enabled="TRUE" UpdatePath="\\serwer\udzial" Channel="Broad" /> 
 <Display Level="None" AcceptEULA="TRUE" /> 
 <Logging Level="Standard" Path="%temp%" /> 
</Configuration>

Powyższa konfiguracja pozwala na pobranie lub zainstalowanie 32-bitowej wersji Office 365 ProPlus w polskiej wersji językowej przy użyciu folderu udostępnionego w sieci lokalnej. Dodatkowo oprócz aplikacji składowych pakietu Office 365 ProPlus zainstalowany zostanie Visio Professional również w polskiej wersji językowej. Office będzie sprawdzał zawartość zasobu wpółdzielonego przy próbie pobierania aktualizacji a dopiero później skorzysta z Office CDN i kanału domyślnego (dla Office 365) Broad.

Objaśnienia:

 • DownloadPath - jest to parametr opcjonalny. Pozwala na pobieranie plików z innego udziału w sieci lokalnej. Aby z niego skorzystać, wystarczy uruchomić ODT w trybie pobierania. Jeśli we wskazanej lokalizacji nie zostaną znalezione pliki pakietu Office, zostaną pobrane z Office CDN.
 • AllowCdnFallback - kolejny parametr opcjonalny. Możemy się nim posłużyć, aby użyć Office CDN jako źródła zapasowego dla pakietów językowych. Podczas instalowania pakietów językowych program ODT sprawdza najpierw pliki źródłowe w lokalizacji określonej w atrybucie SourcePath. Jeśli pakiet językowy nie jest dostępny w tej lokalizacji, a ustawienie AllowCdnFallback jest ustawione na True, wówczas ODT użyje plików źródłowych z Office CDN. Możliwe wartości TRUE i FALSE.
 • UpdatePath - jest częścią parametru Updates i określa, skąd pochodzą aktualizacje pakietu Office. Jeśli parametr UpdatePath nie jest ustawiony lub jest ustawiony jako pusty (""), lokalizacja jest ustawiana na sieć dostarczania treści pakietu Office CDN. UpdatePath może określać sieć lokalną lub ścieżkę HTTP źródła plików instalacyjnych pakietu Office. W określaniu ścieżek sieciowych i ścieżek lokalnych można użyć zmienne środowiskowe.
 • Channel - parametr ten jako część parametru Updates służy do zmiany kanału aktualizacji istniejącej instalacji pakietu Office.
Pobieranie i instalacja

Aby na podstawie tak przygotowanych plików konfiguracyjnych pobrać pakiet Office 2019, należy w wierszu poleceń wywołanym podniesionymi uprawnieniami, uruchomić plik setup.exe narzędzia ODT z parametrem, który stanowi nazwa pliku konfiguracyjnego *.xml:

setup.exe /download configuration.xml

Narzędzie ODT podczas swojej pracy do momentu zakończenia pobierania plików nie wyświetla żadnych komunikatów. Pobrane pliki pojawią się w katalogu Office utworzonym przez ODT (domyślnie w katalogu narzędzia, chyba że wskazano inaczej w pliku konfiguracyjnym).

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku instalacji pakietu Office, z tym że polecenie do uruchomienia instalacji wygląda następująco:

setup.exe /configure configuration.xml

Po więcej informacji odsyłam do dedykowanej witryny Overview of Office 2019 (for IT Pros).